GDPR

Velkommen til GoAdventures GDPR side.
Her kan du læse om vores persondatapolitik. Siden beskriver hvordan vi håndterer og beskytter personlige oplysninger. Dette sikrer også at vores medarbejder er bekendte med retningslinjerne for behandlingen af de personlige oplysninger, de har adgang til i forbindelse med deres arbejde. 

Håndtering af følsomme oplysninger i virksomheden

Enhver behandling af personoplysninger i vores organisation sker i overensstemmelse med principperne om lovlig, rimelig og gennemsigtig behandling. Personoplysninger indsamles udelukkende til tydeligt angivne og legitime formål, og vi følger nøje principperne om dataminimering. Vi stræber efter, at alle oplysninger er nøjagtige og opdaterede, og vi prioriterer principperne om begrænset opbevaring, integritet og fortrolighed samt ikke mindst ansvarlighed.

Hvis du har spørgsmål vedrørende vores behandling af personoplysninger og denne politik for personoplysninger, er den registrerede altid velkommen til at kontakte den ansvarlige for databeskyttelse i virksomheden på info@goadventure.dk

Formål med behandlede oplysninger

Indsamlingen og behandlingen af personoplysninger er relevante i forbindelse med vores forretningsmæssige samarbejde med kunder og forretningspartnere. Hvis der i sjældne tilfælde er behov for at behandle personoplysninger til formål, der ikke er forenelige med nedenstående, vil den registrerede (RE) blive underrettet herom. Det samme gælder, hvis vi indsamler eller behandler personoplysninger fra RE, som ikke er blevet oplyst af RE.

Virksomhedens forretningsområder

Vores forretning omfatter rådgivning, leverance, opsætning, salg og service af klatreparker, klatrehaller, naturlegepladser, svævebaner, treetop walking og aktivitetsområder – alt sammen både inde- og udendørs.

Automatisk indsamlede persondata

Vi anvender forskellige digitale løsninger, der har til formål at sikre både brugervenlighed og sikkerhed. Disse teknologier muliggør automatisk indsamling af data for at optimere brugeroplevelsen mest muligt. I overensstemmelse med vores persondatapolitik indsamles data enten direkte af os eller af en tredjepart, som handler på vores vegne.

Analyse af klikstrømsdata og brug af cookies er eksempler på sådanne teknologier, som f.eks. anvendes i vores kontaktfunktion på hjemmesiden og ved håndtering af dine henvendelser.

Ethvert besøg på en digital platform indebærer, at oplysninger sendes fra den anvendte browser til en server. Ved at analysere disse data optimerer vi vores digitale løsninger. Data indsamles via en tredjepart, som handler på vores vegne.

Der indsamles data om din browser for at administrere vores system og udføre interne, marketingrelaterede analyser baseret på brugeradfærd. Eksempler på data, der indsamles og analyseres, omfatter dato og tidspunkt for besøg, besøgte sider, IP-adressens geografiske placering, oplysninger om den anvendte browser og computer (type, version, operativsystem osv.), samt URL’en på den side der henviste til vores hjemmeside.

Vi er ansvarlige for de indsamlede data, og disse videregives ikke uden skriftlig/elektronisk samtykke eller der er tale om et retsligt krav.

Ved besøg, både fysisk eller online, er der oplysninger som RE aktivt afgiver. Vi noterer disse oplysninger. Disse oplysninger omfatter oftest navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse m.v.

Oplysninger, som deles med os via sociale medier, e-mail, ordrer, undersøgelser, begivenheder, konkurrencer osv., behandles i overensstemmelse med gældende lovgivning. Oplysninger, vi modtager via nyhedsbrevstilmelding, opbevares i et tredjeparts mailsystem, hvor de bruges til at sende nyhedsbreve. Du kan til enhver tid framelde dig nyhedsbrevet eller kontakte os på info@goadventure.dk

Grundlag for behandlede persondata

Vores persondatapolitik og behandling af personoplysninger er afgørende for at opfylde kontraktlige forpligtelser mellem os og vores kunder. En række oplysninger, herunder følsomme data, behandles for så vidt muligt efter en skriftligt eller elektronisk samtykke.

Registrering og deling af persondata

Vi deler kun personoplysninger med tredjeparter i overensstemmelse med retningslinjerne beskrevet i denne persondatapolitik.

Vi kan videregive dine oplysninger, hvis det er påkrævet for at opfylde en retslig forpligtelse eller i overensstemmelse med anvisninger fra en domstol eller en anden myndighed, eller for at beskytte varemærker, rettigheder eller ejendom.

Dette kan omfatte udveksling af oplysninger med andre virksomheder og organisationer med det formål at bekæmpe svindel. Vi benytter tjenesteudbydere og databehandlere til at udføre opgaver på vores vegne, herunder serverhosting, systemvedligeholdelse, analyse, betalingsløsninger, adresse- og soliditetskontrol, e-mailservice og mere.

Vores samarbejdspartnere har kun adgang til data i det omfang, der er nødvendigt for at levere deres tjenester, og de er kontraktligt forpligtet til at behandle alle data fortroligt og anvende dem udelukkende i overensstemmelse med vores kontraktuelle forpligtelser. Vi gennemfører regelmæssige kontrolforanstaltninger for at sikre, at vores samarbejdspartnere overholder deres forpligtelser inden for databehandling.

Når vi deler dine oplysninger med tjenesteudbydere eller databehandlere uden for EU, sikrer vi overholdelse af de lovkrav, der gælder for sådanne overførsler. Vi indsamler aldrig persondata uden forudgående accept ved registrering, køb eller deltagelse i undersøgelser, konkurrencer, tilmelding af nyhedsbrev osv.

Opbevaring af persondata

Vi opbevarer oplysninger om vores kunder og forretningspartnere så længe, som det er nødvendigt og sagligt, for at kunne levere den bedst mulige service.

Som udgangspunkt vil alle persondata blive slettet fem år efter afslutningen af kundeforholdet, defineret som den sidste aktive interaktion mellem GoAdventure og kunden. Hvis en kunde f.eks. har et reparationsabonnement hos os, vil den sidste aktive interaktion f.eks. være udbedring af skade, tilsyn osv. Persondata kan dog opbevares længere end 5 år, hvis der er et sagligt grundlag herfor, såsom behovet for at fastlægge, gøre gældende eller forsvare retslige krav.

Indsigsret, berigtigelse og sletning af persondata

Den registrerede person (RE) har ret til at anmode om indsigt i de oplysninger, som vi behandler. Dette omfatter information om, hvad der behandles, formålet med behandlingen, de berørte kategorier af persondata (enten almindelige eller følsomme) og det tidsrum hvori de behandles og opbevares. Derudover har den registrerede også ret til at anmode om berigtigelse eller sletning af deres oplysninger samt retten til at indgive en klage til Datatilsynet. 

RE har ret til at få urigtige oplysninger om sig selv korrigeret uden unødvendig forsinkelse. Initiativet til en sådan berigtigelse skal komme fra RE selv. Derudover har RE mulighed for at anmode om at blive slettet (også kendt som “retten til at blive glemt”), dog først efter udløbet af vores lovgivningsmæssige opbevaringspligt i henhold til bogføringsloven. Hvis RE mener, at deres persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retslige forpligtelser, kan RE også kontakte os.

RE kan altid henvende sig med en anmodning om at få rettet eller slettet de indsamlede persondata. I disse tilfælde undersøger vi om betingelserne for rettelse eller sletning er opfyldt, og foretager herefter ændringerne. For at få adgang til de oplysninger der er registreret om RE via cookies, kan RE kontakte os på info@goadventure.dk.

Hvis der er registreret forkerte data eller hvis RE har andre indsigelser, kan RE rette henvendelse til os på info@goadventure.dk. RE har altid mulighed for at få indsigt i, hvilke informationer der er registreret om RE, og RE kan til enhver tid gøre indsigelse mod registreringen.

Ret til dataportabilitet

Den registrerede (RE) har ret til at modtage de persondata, som vi har registreret hos os. Både dem som RE selv har givet os, men også dem som vi har indhentet om RE hos andre aktører på baggrund af RE’s samtykke. RE har også ret til at overføre disse persondata til en anden tjenesteudbyder.

Hvis RE ønsker at udnytte RE’s ret til dataportabilitet, vil RE modtage sine persondata fra os i et almindeligt anvendt format.

Erklæring om samtykke

Hvor samtykke er nødvendigt som behandlingsgrundlag, er det afgørende for os at kunne dokumentere, at et sådant samtykke foreligger. Derfor kræver vi altid, at samtykke gives enten skriftligt eller elektronisk. Samtykke skal være en frivillig, specifik, informeret og utvetydig viljestilkendegivelse vedrørende behandlingen af personoplysninger. RE kan til enhver tid trække sit samtykke tilbage, og hvis RE’s samtykke er det eneste grundlag for at vi har persondata på RE, vil fremtidig behandling af RE’s persondata ophøre. Det påvirker dog ikke vores opbevaringspligt.

Samtykket kan trækkes tilbage ved at rette henvendelse til os på info@goadventure.dk

Indsamling af cookies

Cookies er små filer, der lagres på brugerens PC eller anden enhed, når vores hjemmeside besøges. De har den funktion at registrere tidligere besøgte sider, hvilket gør det muligt at foretage en bekvem genoptagelse af tidligere sessioner for brugeren. De anvendes også til at bevare sprogindstillinger eller andre personlige præferencer i relation til hjemmesidebesøg. Derudover er cookies vigtige for os for at vi kan udføre trafikmålinger og se trafikmønstre, samt forbedre oplevelsen for de besøgende.

Vores cookies indeholder ingen personlige oplysninger. Når vi implementerer cookies, giver vi brugeren information om brugen og formålet med at indsamle data via disse cookies. Samtidig anmoder vi brugeren om at give sit samtykke til denne praksis.

Cookies der opretholder og sikrer hjemmesidens funktionalitet og indstillinger kan dog blive anvendt uden samtykke fra besøgende på vores hjemmeside.

Du har altid mulighed for at sætte præferencer for om der skal indsamles cookies i forbindelse med dit hjemmesidebesøg, og hvilke cookies du giver samtykke til. Det er dog som udgangspunkt nødvendigt at sige ja til funktionelle. Ønsker du at ændre i dit samtykke af cookies skal dette gøres i den pågældende browser der benyttes i forbindelse med besøget på vores hjemmeside. 

Data sikkerhed

Vores interne sikkerhedsregler inkluderer retningslinjer og foranstaltninger, der sikrer beskyttelse af persondata for dataejerne. Dette omfatter forhindring af tilintetgørelse, tab eller uautoriserede ændringer af data, samt beskyttelse mod uautoriseret offentliggørelse eller uautoriseret adgang til eller kendskab til disse oplysninger. 

Retten til at klage

Hver person som har persondata registreret hos GoAdventure har ret til at indgive en klage til Datatilsynet hvis de mener at vores behandling af deres oplysninger ikke er saglig, eller lever op til lovgivningen.

Kontaktoplysninger til Datatilsynet:
Datatilsynet, Borgergade 28, 5. 1300 København K.
E-mail: dt@datatilsynet.dk, telefon: 3319 3200.