I træets natur

Når vi bygger, forstår vi, at det kun lader sig gøre med stærke og sunde træer. Vi kan ikke undgå at forstyrre, når vi bygger i levende træer, men vi kan gøre det i samarbejde med træets egen natur.
Vi benytter os af gennemboringer, som vi mener er den rigtige og mest forsvarlige måde at bygge på, både for træet, og for jeres økonomi. Læs mere om hvorfor, herunder. 

 

Specialdesignede løsninger

Det kræver indsigt i træets natur at bygge langsigtet og det kræver en særlig teknik. Vi har været i udlandet for at få den bedste knowhow og GoAdventures metode bliver idag anbefalet af træeksperter (arborister) herhjemme.

Metoden er gennemboring og benyttes bl.a. i USA til konstruktion af store træhytter. 

GoAdventure har importeret disse “Tree House Tabs”, og benytter dem som de eneste i Danmark. Da de ankom fik vi lokale smede til at specialdesigne og tilpasse dem til vores behov.

"Jeg er overbevist om, at træerne vil leve fint med den opsatte bane, og at skaderne ikke vil påvirke deres overlevelse på længere sigt. Det er dejligt at se en bane, som er lavet med mest mulig hensynstagen til træerne."

-Iben Margrete Thomsen,
Seniorrådgiver, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning.

Træet heler selv

Vi bygger udelukkende ved hjælp af gennemboringer. Selve boret har en diameter på 32mm. I hullet placerer vi den specialproducerede gevindstang, hvorpå platformen monteres. 

Når et træ mister en gren, vil det genoprette skaden helt af sig selv. Den samme proces går igang, når vi laver en gennemboring.

Metoden sikrer, at opsætning i træet ikke klemmer på træets bark. På den måde undgår vi at “kvæle” træet, og beskytter derved træets energitransport, der foregår i den yderste del af træet.

Da metoden sikrer at træerne ikke tager synderlig skade, betyder det også at et byggeri fra GoAdventure kan spare jer en masse penge. Vi ser ofte klatreparker, adventure parker osv. blive bygget med klemmer, hvilket langsomt kvæler træet. Det betyder at lagt de fleste klatreparker skal have udskiftet og ændret deres anlæg efter nogle års benyttelse, fordi træet går hen og dør. Selvsagt kan de give en masse udfordringer, både i form af at finde nye træer som egner sig til opsætning af platforme, men også økonomisk fordi parkerne nu skal bruge flere hundrede tusinde på at få sat deres eksisterende anlæg op i nye træer. En rigtig ærgerlig situation for både for alle parter, både parkejerne og naturen, som kan undgås ved at benytte gennemboringer.

Vil I høre mere om metoden?